http://www.vindenergi.dk
Hjem Udskriv side Download English version

Negative afregningspriser

Hver dag inden kl. 12.00 sender både producenter og aftagere af el, priser og mængder til Nordpool for hver time i det kommende døgn – dette er day-ahead-markedet, altså dagen før levering og kl. 14.00 kendes den kommende dags spotpriser. Alle producerede kWh bliver afregnet til denne spotpris time for time.

Som vindmølleejer producerer man typisk, så snart vinden blæser, da der modsat andre energikilder ikke er direkte omkostninger til brændsel. Ved negative priser er det dog en fordel at stoppe møllen for at undgå disse.

Siden 2009 har der været risiko for negative priser på Nordpool ned til -165 øre/kWh og i november 2013 blev minimumsgrænsen ændret til -400 øre/kWh. For at minimere timer med negative priser, tilbyder Vindenergi Danmark at standse vindmøller, når prisen bliver negativ.

Vindenergi Danmark tilbyder stop af vindmøller vis SMS boks som installeres i ældre vindmøller eller stop via regulerkraftmarkedet for nyere vindmøller.


Regulerkraft

Med en tilmelding til Regulerkraft kan vindmølleejeren sikre sig mod negative spotpriser og samtidig øge indtægten ved at deltage i regulerkraftmarkedet. Produktet er relevant for alle ejere af nyere vindmøller. Teknisk kræver det at vindmøllen kan kontaktes gennem den eksisterende overvågning, og at vindmøllen kan fjernstyres. De fleste nyere vindmøller har den nødvendige software.

Klik på linket nedenfor for at hente produktblad

Produktbladet er opdateret med afsnit om Specialregulering


Produktblad


Herunder link til artikel og TV-indslag om Specialregulering

http://www.tvmidtvest.dk/artikel/den-omvendte-verden-tjener-paa-lade-vindmoeller-staa-stille

Luk