http://www.vindenergi.dk
Hjem Udskriv side Download English version

Om Vindenergi Danmark

Vindenergi Danmark varetager vindmølleejernes økonomiske interesser i elmarkedet. Vi sælger strøm fra danske vindmøller på markedsvilkår og er i dag den største kommercielle aktør på markedet.

Vindenergi Danmark er et andelsselskab, og som et uafhængigt elhandelsselskab arbejder vi for, at vores andelshavere får den bedst mulige afregning for den energi, de producerer på deres vindmøller.

Som andelshaver er man sikret indflydelse og del i selskabets overskud. Da vi arbejder for vores ejere er vi altid motiveret til at tilbyde produkter, der er relevante i et meget foranderligt marked. Vindenergi Danmark er desuden vindmølleejernes repræsentant i elmarkedet.

Vindkraft på markedsvilkår

Produktionen fra vindmøller på markedsvilkår sælges på det fri elmarked. Produktionen handles på den nordiske elbørs NordPool Spot eller sælges på faste priser via NasdaqOMX.

Dagligt udarbejdes produktionsprognoser, der indmeldes på elbørsen. Hvis den faktiske produktion afviger fra det indmeldte, afregnes differencen på balancemarkedet. Disse afvigelser giver anledning til balanceomkostninger.

Vindenergi Danmark arbejder løbende på at forbedre sin produktionsprognose for at minimere balanceomkostningerne.

Salg af 'det grønne element'

Ud over at sælge den fysiske elproduktion, sælger Vindenergi Danmark dokumenteret vedvarende energi til både danske og udenlandske forbrugere. Certifikater, Oprindelsesgarantier, Grøn strøm, Vindmøllestrøm, Vindenergi og Guarantees of Origin. Kært barn har mange navne og det grønne element i vindenergi er ingen undtagelse.

Vindenergi Danmark sælger disse oprindelsesgarantier til både danske og udenlandske virksomheder og energiselskaber. Indtjening på salg af  oprindelsesgarantier er den primære årsag til den årlige efterbetaling og vi sikrer derved at de penge, der betales for det grønne element, også ender hos vindmølleejerne.

Vindenergi Danmarks oprindelse

Vindenergi Danmark blev stiftet i 1999 med det formål at sælge VE-beviser og formidle salg af strøm fra vindmøller på markedsvilkår.

VE-beviserne er i første omgang ikke blevet til noget. Derimod foregår salg på markedsvilkår for alle vindmøller, som er ude af overgangsordningen samt for møller opført efter 1. januar 2003.

 

Luk