Det fysiske spotmarked

Det danske elmarked er en integreret del af det fælles nordiske elmarked, der er kendetegnet ved en stor andel energiproduktion fra vind- og vandkraft. Handel med strøm foregår på den fælles nordiske elbørs, NordPool Spot.

På NordPool Spot fastsættes spotprisen hver dag for det kommende døgn, time for time, på baggrund af udbud og efterspørgsel. Den pris, der opnås her, kaldes systemprisen og vil i tilfælde af fri kapacitet på kabelforbindelserne være gældende i alle Nordens prisområder. Kablerne har dog begrænset kapacitet, og derfor kan efterspørgsel i et område ikke altid dækkes af produktion i et andet område. Dette giver prisforskel mellem områder, som kaldes områdepristillæg. Vest- og Østdanmark afregnes separat, da priserne, på grund af udbud og efterspørgsel, varierer mellem de to områder.

Følg dagens spotpris på Nordpool Spot ved brug af link herunder

Vindspotpriser 2017

Oktober - Forventet
17,5 øre/kWh i Vestdanmark
20,5 øre/kWh i Østdanmark

September - Afregnet
22,1 øre/kWh i Vestdanmark
28,0 øre/kWh i Østdanmark

Vindprocent

Oktober
Normal vind = 101
Forventet 2017 = 119

September
Normal vind = 88
2017 = 66

Afregnede spotpriser

Vindenergi Danmark afregner hver måned vindspotprisen for de vindmøller, som ikke har indgået prissikringsaftale.
Herunder link til historisk afregnede spotpriser