Fastpris

En fastprisaftale sikrer vindmølleejeren en fast aftalt afregningspris i en afgrænset periode uanset markedets bevægelser, mængden af vind, eller månedens spotpris. Den udbudte fastpris afhænger af det generelle prisniveau og ændres hver dag. Foretag handel og se priser på selvbetjeningsportalen

Priser i konkurrence

Vindenergi Danmark har tre samhandelspartnere, der er i konkurrence om at sælge strømmen fra vore andelshaveres vindmøller. De tre samhandelspartnere stiller alle hverdage faste priser på udvalgte perioder, og den bedste pris per periode vises i Vindenergi Danmarks eHandel på selvbetjeningsportalen.

Undtagelsen til ovenstående er fastpriser med mindre end en måned til levering, som ikke kan konkurrenceudsættes på grund af regler for balanceansvar. Produktionen for vindmøllerne hos Vindenergi Danmark balanceres af de tre samhandelspartnere. På grund af regler for skifte af balanceansvarlig kan et skifte fra én samhandelspartner til en anden tage op til en måned, hvorfor priser med mindre end 1 måned til levering ikke er konkurrenceudsat.

Dagens bedste priser udsendes i den daglige prismail sammen med den daglige markedskommentar. Tilmeld dagens priser på selvbetjeningsportalen.

Delvis afdækning

En fastprisaftale hos Vindenergi Danmark kan opdeles i flere handler for at sprede risikoen og for at øge chancen for at ramme de højeste priser. En fremtidig fastprisaftale kan maksimalt deles i fire handler af minimum 250 kW effekt pr. handel. Eksempelvis kan en 600 kW vindmølle indgå 2 handler af 50%, mens en 1000 kW vindmølle kan indgå fire handler af 25%. Er vindmøllen mindre end 500 kW, kan kun en handel per periode gennemføres.

Delvis afdækning er især en fordel for prissikringer med længere tid til levering og større usikkerhed om markedets retning. Er der usikkerhed om spotprisens udvikling, kan delvis afdækning sikre stabilitet i afregningsprisen. Ved delvis afdækning på 50% ved leveringstidspunktet vil afregningsprisen være gennemsnittet af den faste pris og afregningsmånedens spotpris.

OBS! 1) Laver man en delvis afdækning, kan resten af produktionen kun prissikres ved samme samhandelspartner, og konkurrencefordelen er derfor sat ud af spillet. Forskellen mellem priserne er dog oftest større fra uge til uge, end den er mellem de tre samhandelspartnere på samme dag.

OBS! 2) Er en periode delvis afdækket, kan kun samme periode afdækkes senere. Hvis en delvis afdækning eksempelvis laves på perioden 1/9 2017 - 31/12 2017, kan den resterende del kun afdækkes på samme periode, og der kan f.eks. ikke indgås aftale på 4. kvartal 2017.

Fastpris og balanceomkostninger

Som standard afregner Vindenergi Danmark variable månedlige balanceomkostninger, men balanceomkostningen kan fastlåses sammen med en fastprisaftale. Fastpris fradrages derudover omkostninger til nettarif, producentbidrag og administration.

Afregning af pristillæg

Eventuelle pristillæg udbetales af Energinet.dk. Bemærk dog, at variable pristillæg på 10 og 25 øre/kWh altid er afhængig af afregningsmånedens spotpris, også når man er på fastpris.

Fra Energinet.dk udbetales ud over pristillægget også balancegodtgørelse på 1,3 øre/kWh for 2017.

Volumenfleksibilitet

Der ydes fuld volumenfleksibilitet for afregning på Fastpris. Det vil sige, at den aftalte fastpris gælder for samtlige kWh, vindmøllen leverer i den aftalte periode. Udsving i vindår og midlertidige stop er omfattet af denne volumenfleksibilitet.

Nedtagning af vindmøllen er ikke omfattet af volumenfleksibilitet. Er en aftale om Fastpris (inklusive kvartalspulje og porteføljeaftale) ikke tilbagekøbt på nedtagningstidspunktet, vil aftalen automatisk blive tilbagekøbt af Vindenergi Danmark, og differencen afregnet/faktureret vindmølleejeren.

Fastpris og negative priser

Alle fastprisaftaler hos Vindenergi Danmark sikrer vindmølleejeren mod fradrag i prisen som resultat af negative spotpriser.

Tilbagekøb

Fastpris kan til enhver tid tilbagekøbes, såfremt dette ønskes. Findes den ønskede tilbagekøbsperiode ikke i eHandel på selvbetjeningsportalen, stilles prisen ved henvendelse.

Læs mere om tilbagekøb på siden herunder