http://www.vindenergi.dk
Hjem Udskriv side Download English version
Vindenergi Danmark

Vindenergi Danmark er et uafhængigt elhandelsselskab, som varetager vindmølleejernes økonomiske interesser i elmarkedet. Vindenergi Danmark sælger strøm fra vindmøller på markedsvilkår og er i dag den største kommercielle aktør på markedet.

Vindenergi Danmark er et andelsselskab, og vi arbejder for, at vores andelshavere får den bedst mulige afregning for den energi, de producerer på deres vindmøller.

Vindenergi Danmarks andelshavere har tilsammen over 3.000 vindmøller hvilket svarer til 57% af de opstillede vindmøller i Danmark. Den samlede installerede effekt er på over 2.500 MW, hvilket svarer til 51% af den samlede kapacitet i Danmark. Vindmøllerne hos Vindenergi Danmark producerede i 2015 i alt 6,3 TWh, hvilket svarer til ca. 19 procent af det samlede danske elforbrug.

Vindmøllernes elproduktion sælges dels på den nordiske elbørs Nord Pool og dels som certificeret vindenergi til virksomheder og privatforbrugere i både Danmark og det øvrige Europa.

Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. Samtidig er vindkraft i Danmark på markedsvilkår, hvilket betyder, at den skal konkurrere med andre teknologier som f.eks. kulkraft.

At købe strøm fra vindmøller kan bidrage til rentabiliteten af investeringer i vindkraft og dermed bidrage til et bedre miljø og klima.


billede
Links til undersider

Find de månedlige nyhedsbreve med anbefalinger om valg af prisaftale her

Vindprocent og afregningspriser

Link til overblik med vindprocent, spotpriser og balanceomkostninger

Vindenergi Danmarks Kvartalspulje

Læs mere om kvartalspuljen.

Se dagens fastpriser og tilmeld daglig prismail på selvbetjening

Log på med email og kodeord

Negative priser og møllestop

Læs mere om hvordan du skal forholde dig.

Nyheder

For hjælp til login og brug af Selvbetjeningsportalen findes hjælpeguides her

Find afregningsbilag online

Afregningsbilag findes på Selvbetjening

Ny mulighed for delvis prissikring

I selvbetjeningsportalen vælger du selv hvor stor en andel af vindmøllens produktion, der skal prissikres. Op til fire handler på et kvartal. Fastpris

Generalforsamling 2017

Vindenergi Danmarks 18 ordinære generalforsamling afholdes lørdag d. 29. april 2017

Luk