http://www.vindenergi.dk
Hjem Udskriv side Download English version
Vindenergi Danmark

Vindenergi Danmark er et uafhængigt elhandelsselskab, som varetager vindmølleejernes økonomiske interesser i elmarkedet. Vindenergi Danmark sælger strøm fra vindmøller på markedsvilkår og er i dag den største kommercielle aktør på markedet.

Vindenergi Danmark er et andelsselskab, og vi arbejder for, at vores andelshavere får den bedst mulige afregning for den energi, de producerer på deres vindmøller.

Vindenergi Danmarks andelshavere har tilsammen over 3.000 vindmøller hvilket svarer til 57% af de opstillede vindmøller i Danmark. Den samlede installerede effekt er på over 2.500 MW, hvilket svarer til 51% af den samlede kapacitet i Danmark. Vindmøllerne hos Vindenergi Danmark producerede i 2016 i alt 6,3 TWh, hvilket svarer til ca. 19 procent af det samlede danske elforbrug.

Vindmøllernes elproduktion sælges dels på den nordiske elbørs Nord Pool og dels som certificeret vindenergi til virksomheder og privatforbrugere i både Danmark og det øvrige Europa.

Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. Samtidig er vindkraft i Danmark på markedsvilkår, hvilket betyder, at den skal konkurrere med andre teknologier som f.eks. kulkraft.

At købe strøm fra vindmøller kan bidrage til rentabiliteten af investeringer i vindkraft og dermed bidrage til et bedre miljø og klima.


billede
Links til undersider

Årsrapport og generalforsamling

Klik her

Vindenergi Danmarks Kvartalspulje

Læs mere om kvartalspuljen.

Se dagens fastpriser

Log på Selvbetjening

Negative priser og møllestop

Læs mere om hvordan du skal forholde dig.

Vindprocent og afregningspriser

Link til overblik over de seneste afregnede spotpriser og balanceomkostninger

Nyheder

Vindenergi Danmark har lanceret ny selvbetjeningsportal og eHandel

Guide til login og oprettelse her

Nye Prissikringsmuligheder i Selvbetjeningsportalen

Guide til Prissikring her

Opdaterede afregningspriser

link til salg og afregning

Salg af vindenergi til private

elhandelsselskabet Vindstød sælger udelukkende strøm fra danske vindmøller Læs mere

Luk