HVAD KAN VINDENERGI DANMARK TILBYDE DIG?

ÅRSRAPPORT 2019 LÆS MERE OM HVORDAN ÅRET GIK

DET NORDISKE ELMARKED

Det danske elmarked er en integreret del af det nordiske elmarked. Handlen på engrosmarkedet for el foregår på den fælles nordiske elbørs, Nord Pool Spot, som muliggør handel mellem producenter og elhandlere.

VINDENERGI FRA DANSKE MØLLER

Da selve elektriciteten ikke kan følges, bruges måleren på vindmøllen og måleren hos slutbrugeren til at bestemme henholdsvis produktion og forbrug.

VIND FRA NYE VINDMØLLER

Ved indkøb af oprindelsesgarantier fra vindmøller yngre end 2 år bidrager køber at skabe en øget efterspørgsel fra nyopførte vindmøller.

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

Hos Vindenergi Danmark er brugerservice og forretnings forståelse en central del af hverdagen. Hvis du som andelshaver har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os.