Juni måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Indhold:

Afregnede spotpriser Spotpris og negative priser Afregning af øvrige omkostninger Afregning af pristillæg
Billede mangler

Joachim Ellegaard

Senior Portfolio Manager

El-handel, Porteføljeforvaltning, Certifikathandel og Key Account Management

Kontakt:
T: 7632 1923
E: je@vindenergi.dk

Spotpris

Vindenergi Danmark afregner spotprisen månedligt til alle vindmølleejere, som ikke har indgået andre aftaler. Når man er på spot, afregnes man månedens produktionsvægtede spotpris. Månedens produktionsvægtede spotpris er bestemt af spotprisen i hvert døgns 24 timer ganget med den enkelte times vindproduktion. Typisk er priserne desværre højest, når der ikke er så meget vind, hvorfor man som vindproducent får en lavere spotpris end gennemsnittet.

Følg de daglige spotpriser på NordPool Spot's hjemmeside i link herunder.

Afregnede spotpriser

Læs mere om elmarkedet og find de senest afregnede spotpriser samt estimeret afregningspris på kommende måned på siden Det fysiske spotmarked.

Spotpris og negative priser

Pr. 1. december 2009 indførte Nordpool risiko for negative spotpriser ned til -165 øre/kWh, og i november 2013 blev minimumsgrænsen ændret til -400 øre/kWh. Når man er på spotafregning kan man derfor risikere, at der på afregningen kommer et fradrag for negative spotpriser.
Negative priser kan undgås ved at indgå en fastprisaftale, en aftale om prissikring inkl. pristillæg eller tilmelding til kvartalspulje. Desuden undgår vindmøller, der er tilmeldt Vindenergi Danmarks system for stop og start af vindmøller, negative priser.

Afregning af øvrige omkostninger

Spot fradrages omkostninger til balance, nettarif, producentbidrag og administration.

Afregning af pristillæg

Pristillæg udbetales af Energistyrelsen. Fra Energistyrelsen udbetales ud over pristillægget også kompensation for balanceansvar på 0,9 øre/kWh, indtil vindmøllen er 20 år.