Maj måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Indhold:

Ubalancer i elmarkedet: Øgede balanceomkostninger

Balancemarkedet

Ubalancer i elmarkedet:

For at sikre stabilitet i elnettet, skal man som producent løbende melde den forventede produktion ind for det kommende døgn. Opstår der ubalancer som følge af forskelle mellem den faktiske og forventede produktion, betales producenter for at øge eller mindske produktionen.

Balanceringen fortages af den balanceansvarlige, der ligeså videregiver omkostningen til balancering til producenterne. Medmindre man aktivt låser sin balance, vil den ændre sig fra måned til måned afhængig af hvor præcist den estimerede produktion og den faktiske produktion har stemt overens.

Øgede balanceomkostninger

I takt med den grønne omstilling har udsvingene i balanceomkostningerne været stigende, da det er svære at estimere produktionen fra vindmøller og solceller, end det har været for eks. kulkraftværker.
Over tid forventes disse udsving dog at normalisere sig i takt med at redskaberne til at forudsige produktionen bliver bedre til at håndtere de grønne energikilder.