Juni måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Indhold:

Markedsovervågning Udvidede produkttyper og perioder Personlig overvågning Rapportering og benchmarking Minimum 6 MW installeret effekt Puljeoptimering
Billede mangler

Allan Vittrup

Head of Markets, Markedschef

Ledelse af El-handel, Porteføljeforvaltning, Certifikathandel og Key Account Management

Kontakt:
T: 7632 1917
E: av@vindenergi.dk

Porteføljeforvaltning

Vindenergi Danmark tilbyder at overtage prissikring af op til 4 kvartalers produktion for vindmølleejere med mere end 6 MW installeret effekt.

Porteføljeforvaltning varetager markedsovervågning og handel på vegne af de vindmølleejere, der afgiver fuldmagt og specifikt mandat hertil.

Markedsovervågning

I Porteføljeforvaltning optimeres salget på andelshaverens vegne af Vindenergi Danmark. Ved handel i Porteføljefor­valtning afdækkes i procentvise andele af den samlede puljes mængde. Alle handler er ligesom i eHandel i udbud blandt vore tre markedsdeltagere, og den bedste pris vinder handlen.

Porteføljeforvaltningen har således fuldmagt til at foretage prissikring direkte i markedet, når det vurderes bedst. Elmar­kedet oplever dagligt store prisudsving, og mulighederne for gode salgspriser kan opstå når som helst på dagen. Porteføljeforvaltning er derfor en stor fordel for vindmølle­ejere, der ønsker en aktiv overvågning af deres investering i vindmøller.

Udvidede produkttyper og perioder

Porteføljeforvaltningen i Vindenergi Danmark fokuserer primært på førstkommende kvartal og på at afdække dette med faste priser. Porteføljeforvaltningen har dog flere produkter til rådighed og kan operere med eksempelvis månedsafdækning fra forskellige handelspartnere. Derved opnås i højere grad en optimering og bedre pris end ved at prissikre kvartalet.

Porteføljeforvaltningens strategi for afdækning afpasses med forventningerne til den kommende spotpris.

Personlig overvågning

Vindenergi Danmark overvåger generelt elmarkedet for alle andelshavere og skriver hver dag en markedskommentar på vores hjemmeside. Denne overvågning er samtidig en del af arbejdet med Porteføljeforvaltning, hvor der ikke blot gives en anbefaling, men også udføres den handel, der vurderes bedst for og på vegne af vindmølleejeren.

Porteføljeforvaltningen har således fuldmagt til at foretage prissikring direkte i markedet, når det vurderes bedst. Elmar­kedet oplever dagligt store prisudsving, og mulighederne for gode salgspriser kan opstå når som helst på dagen. Porteføljeforvaltning er derfor en stor fordel for vindmølle­ejere, der ønsker en aktiv overvågning af deres investering i vindmøller.

Rapportering og benchmarking

Med Porteføljeforvaltning modtager man hver måned en udførlig rapport på forrige måneds resultat. Rapporten indeholder en beskrivelse af den valgte strategi og markedsgrundla­get herfor. Porteføljeforvaltningen har både mulighed for at prissikre helt eller delvist og vil rapportere og argumentere for valget i den månedlige rapport.

Resultatet af porteføljeforvaltningen bliver holdt op imod en fastlagt benchmarking, hvor alternativer som eHandel, Kvartalspulje samt spotafregning for perioden indgår.

Minimum 6 MW installeret effekt

At foretage en professionel og personlig overvågning af en vindmølleportefølje er omkostningstungt. For at det ikke skal koste de øvrige andelshavere penge at udføre denne service, er der indført et porteføljeforvaltningshonorar, som andelshavere med porteføljeforvaltning skal betale. Der er også af samme årsag indført et minimum for den samlede installere­de effekt, man skal have, for at kunne indgå i en porteføljeaf­tale. Dette minimum er fastsat til 6 MW installeret effekt.

Puljeoptimering

Med Porteføljeforvaltning opnås de bedste salgspriser ved at forberede vore handelspartnere bedst muligt. Detaljerede oplysninger om historisk- og forventet årsproduktion, vind­profil og mulighed for stop og start af vindmøllen indgår som data, der er med til at give det bedst mulige grundlag for at opnå en optimeret salgspris for elproduktionen i Portefølje­forvaltning.